close

E-USUGI W DRODZE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

"E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II "Wzrost e-potencjału Mazowsza" Działania 2.1 "E-usługi" Poddziałania 2.1.1 "E-usługi dla Mazowsza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020