close

E-USUGI W DRODZE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy projektu RPMA.02.0101-14-2920/15-00 „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 1 sierpnia 2017 r. i jednocześnie w tym samym dniu ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zawieszone na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 września 2017 r,. o godzinie 12.00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w procedurze odwróconej na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 20.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

W dniu 24 sierpnia 2017 r. zostały na stronie internetowej  Zamawiającego zamieszczone odpowiedzi na zapytania do SIWZ skierowane przez potencjalnych Wykonawców.


Inni przeczytali także