close

E-USUGI W DRODZE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Przekazanie sprzętu

Powiat Sierpecki w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego                  i zawartej umowy dokonał zakupu sprzętu dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu,          jednostek podległych oraz partnerów – inspekcji i straży. Sprzęt umieszczono w 22 lokalizacjach tj.:

 

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sierpcu
 2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
 4. Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu 
 5. Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
 6. Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 7. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
 8. Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
 9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu
 10. Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
 11. Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu
 12. Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu
 13. Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu
 14. Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu
 15. Kryta Pływalnia w Sierpcu
 16. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu
 17. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sierpcu
 18. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sierpcu
 19. Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
 20. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
 21. Starostwo Powiatowe w Sierpcu (ul. Świętokrzyska , ul. Kopernika )
 22. Starostwo Powiatowe w Sierpcu (ul. Przemysłowa)

 

Ponadto zakupiono system konferencyjny, laptopy dla radnych, odbiorniki TV do systemu głosowania, projektory oraz serwery, urządzenia sieciowe, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, ploter. Zainstalowano również oprogramowanie zakupione w realizowanym projekcie zarówno w Starostwie Powiatowym w Sierpcu i jednostkach organizacyjnych.


Inni przeczytali także