close

E-USUGI W DRODZE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Zgoda na udzielenie zamówienia

         Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 472.91.2017 z dnia 2 lutego 2017 r. wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” w ramach RPOWM 2014-2020.

         2 czerwca 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego               w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”.

         Dnia 30 czerwca 2017 r. przetarg został unieważniony i ponowiono postępowanie przetargowe, które rozstrzygnięto na korzyść Firmy Comarch Polska S.A., Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków.

         W dniu 17 października 2017 r. podpisano Umowę Nr  ON.032.140.2017 na realizację przedmiotu zamówienia.


Inni przeczytali także