close

E-USUGI W DRODZE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

E-usługi

W ramach realizacji projektu „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” zostały wdrożone i testująco uruchomione wewnątrz urzędu następujące usługi:

 

  • EZD czyli Elektroniczne zarządzanie dokumentacją współdziałające z przekazanym nieodpłatnie w ramach umowy  oprogramowaniem od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (projekt kluczowy Samorządu Województwa Mazowieckiego EA ;
  • E-prawo jazdy, usługa udostępniona w ramach integracji z platformą www.wrotamazowsza.pl  (projekt kluczowy Samorządu Województwa Mazowieckiego EA );
  • E-płatności, usługa możliwość dokonywania płatności za czynności urzędowe usługa udostępniona w ramach integracji z platformą www.wrotamazowsza.pl (projekt kluczowy Samorządu Województwa Mazowieckiego EA );
  • E-nieruchomości, usługa udostępnia dane spersonalizowane z systemów dziedzinowych dzierżawy, księgi wieczyste. Składa się z dwóch podsystemów: e-dzierżawy i e-księgi wieczyste.
  • E-konsultacje, usługa spersonalizowana ukierunkowana pod kątem zapytania mieszkańca, konsultacje z zakresu działania urzędu;
  • E-zezwolenia, usługa ukierunkowana pod kątem potrzeb przedsiębiorcy – wydawanie stosowanych zezwoleń.

 

Po przejściu pomyślnych testów usługi zostaną sukcesywnie udostępniane interesantom.


Inni przeczytali także