close

E-USUGI W DRODZE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Pomoc dla radnych

W III kwartale 2018 r. udostępniono na potrzeby Rady i Zarządu Powiatu wersję testową oprogramowania wspomagającego obsługę Rady Esesja. Oprogramowanie po testach zostało z powodzeniem uruchomione i Zarząd oraz Rada Powiatu V kadencji mogła używać platformy jako pomoc w bieżącej pracy. Planowane jest, że od nowej kadencji radni będą już regularnie korzystać z platformy, która umożliwia przesyłanie dokumentów między Biurem Rady a radnymi i członkami Zarządu Powiatu oraz wspomaga głosowania podczas obrad.


Inni przeczytali także