close

E-USUGI W DRODZE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Wydatki w ramach umowy o dofinansowanie

Wydatki w ramach umowy o dofinansowanie


Wartość projektu ogółem (zł) – 2 995 050,00;
Wydatki kwalifikowane (zł) – 2 992 590,00;
Wartość dofinansowania (zł) – 2 394 072,00;
Wkład UE (zł) – 2 394 072,00;
% dofinansowania – 80,00Wydatki dotychczas rozliczone w ramach realizacji projektu


Poniesione wydatki ogółem (zł) – 1.693.734,49;
Wydatki kwalifikowane (zł) – 1.691.274,49;
Wartość dofinansowania (zł) – 1.353.0,19,59;
Wkład UE (zł) – 1.353,019,59.


Inni przeczytali także